Flow Consulting wystąpienia publiczne

Bezpłatna rozmowa z Trenerem

 

Dzień 2

 

Informacja zwrotna pozytywna

 • Przyłap ludzi na robieniu czegoś dobrze

 • Różne rodzaje pochwał

 • Paleta metod docenienia i okazania uznania

 • Kudos – co to jest

 • Model UFKO

Informacja zwrotna negatywna

 • Wyrażanie dezaprobaty

 • Model FUKO

 • Model SBI

 • Wyrażanie oczekiwań co do poprawy

 • Drabina interwencji

Modele konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Scenariusze rozmów i spotkań z informacją zwrotną

 • Kanapka – wersja 3.0

 • Model SPINKA

 • Pobudzanie do refleksji i odpowiedzialności – metoda Pendletona

 • Różnica między feedbackiem a feedforwardem


 

Zobacz wszystkie nasze
Szkolenia Sprzedażowe

Lista szkoleń

Zobacz wszystkie nasze
Szkolenia z Wystąpień Publicznych

Lista szkoleń

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do
Newslettera

Zapisz się 

Umów się na darmową rozmowę z Trenerem

Umów się

Menedżerska informacja zwrotna

Wystąpienia publiczne dla handlowców

Program Szkolenia

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • Jesteś menedżerem, kierownikiem, liderem
   

 • Zarządzasz co najmniej 1 osobą oprócz siebie
   

 • Udzielasz informacji zwrotnej i chcesz to doskonalić
   

 • Odbywasz rozmowy oceniające i rozmowy rozwojowe
   

Co da Ci ten warsztat?

 • Udoskonalisz swoje sposoby udzielania feedbacku
   

 • Poznasz i przećwiczysz różne modele informacji zwrotnej
   

 • Przedyskutujesz z jaką częstotliwością chwalić, a kiedy udzielać reprymendy
   

 • Wzmocnisz swoje umiejętności egzekwowania i motywowania

Czas szkolenia:

 

 

2 dni = 16h zegarowych

 

Dzień 1

 

Cele informacji zwrotnej

 • Czym jest informacja zwrotna

 • Cele informacji zwrotnej

 • Powiązanie między feedbackiem a egzekwowaniem zadań i motywowaniem pracowników

 • Po czym poznamy, że informacja zwrotna jest skuteczna

Okoliczności i kontekst udzielania feedbacku

 • Informacja zwrotna w codziennych kontaktach szefa i podwładnych

 • Feedback podczas zebrań, spotkań i odpraw

 • Informacja zwrotna podczas monitorowania i podsumowywania zadań

 • Rozmowy okresowe oceniające i rozwojowe

 • Czy chwalić na forum?

 • Organizacja rozmów feedbackowych i przygotowanie do nich

Emocje podczas udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej

 • Rola nastawienia szefa i pracownika przed rozmową feedbackową, w jej trakcie i po

 • Mechanizm powstawania emocji i mgły emocjonalnej

 • Kluczowe wskazówki do zarządzania emocjami

 • Co zrobić w przypadku wystąpienia trudnych emocji (u siebie i u pracownika)

 • Osobista pojemność na feedback u pracownika

Skuteczna informacja zwrotna oparta na faktach

 • Jak nie dopuszczać do niepotrzebnej polemiki

 • Jak oddzielać fakty od wrażeń, opinii, ocen i uogólnień

 • Informacja zwrotna na temat sposobu pracy i kompetencji – jak feedbackować trudnomierzalne aspekty postawy pracownika

 mnm© Copyright 2017 by WebWave